II LO

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Sekretariat szkoły

Sekretariat

Kierownik administracyjny: Zielińska Mariola

Starszy referent: Lenartowicz - Czachór Alicja

Załatwianie spraw uczniowskich - codziennie w godz. od 900 do 1200

W sprawie skarg, wniosków i zażaleń dyrektor szkoły przyjmuje: w czwartki od godz. 845 do 1030

Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe:
Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym
BOŚ O/Zawiercie
39 1540 1128 2012 7100 0491 0001


Wpłaty za:

  • duplikat legitymacji,
  • duplikat świadectwa
należy wpłacać na konto bankowe:
II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu
BGŻ S.A. O/Zawiercie
51 2030 0045 1110 0000 0193 7150
w tytule proszę podać Imię i nazwisko i za co jest wpłata

 
  • szkola_przeds.png
  • szkola_w_ruchu.jpg

Migawki

"żółć" - to jedyne słowo składające się tylko z polskich liter Śmiech