II LO

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej naszej szkoły

Akcja zbiórki makulatury !!!!! ZACZYNAMY

Email Drukuj PDF

Jak co roku ruszamy ze szkolną zbiórką makulatury. Prosimy o przynoszenie do s.27 lub s.43 powiązanej, opisanej (tzn. imię, nazwisko, klasa) i zważonej- byłoby super J makulatury. Akcja trwa do końca kwietnia, jak co roku cały zysk ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz fundacji Klub Gaja, która zajmuje się wykupem koni oraz ich rehabilitacją. Na uratowane zwierzęta czekają stowarzyszenia i fundacje zajmujące się hipoterapią, pomocą niepełnosprawnym oraz schroniska dla koni

DZIĘKUJEMY

 

 

„…..Tak, widziałem, jak konie płaczą. Widziałem setki bezbronnych, cierpiących, czujących istot Klacze przywożone na targowiska razem ze swoimi źrebakami. Stare wysłużone siwki, których nikt już nie chciał kupić nawet na mięso i trafiały na "pokarm dla lisów". Dumne ogiery, do końca broniące się przed nieuchronnym. Widziałem konie ranne, wycieńczone, konające.

Ale widziałem także tysiące ludzi, którzy chcieli i chcą im pomagać. Organizują wystawy, akcje, zbierają podpisy pod petycjami, wykupują konie i zakładają dla nich schroniska”

Fragment książki” Widziałem, jak konie płaczą”

W 1997 roku weszła w życie ustawa „O ochronie zwierząt”.
W art. 1 ustawodawca stwierdza iż: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Dalsze zapisy:
Art. 5.
Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.
Art. 6.
1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: (...)
4) bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w  urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn, (...)
6) transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres

 

DPJW

Email Drukuj PDF

Od roku 2017 współpracujemy z organizacją PNWM zajmującą się finansowym wspieraniem programów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży organizowanych w obu krajach. W ramach współpracy młodzież naszego Liceum nawiązała znajomość z rówieśnikami ze szkoły Gymnasium der Stadt Würselen w Niemczech. Założeniem naszej współpracy są spotkania odbywające się raz w roku. Na przełomie marca i kwietnia udaliśmy się do Würselen, a od 3 września gościliśmy prawie tydzień młodzież i nauczycieli ze szkoły partnerskiej. Temat projektu skupiony był głównie na wspólnej historii, przeplatał go również wątek europejski, który jest bliski i aktualny obu stronom projektu. Naszym spotkaniom przyświecało kilka celów: uczenie się wzajemnego zrozumienia, przezwyciężanie uprzedzeń, wspieranie przyjaznych stosunków między młodzieżą z Polski i Niemiec oraz tworzenie historii wspólnej Europy.

Rodzicom młodzieży z Polski  i Niemiec biorącej udział w projekcie należą się również serdeczne podziękowania za finansowe wsparcie, ale przede wszystkim za poświęcony czas,  za stworzenie wspaniałej , życzliwej i przyjaznej atmosfery podczas tych wszystkich dni projektu.

W wymianie wzięli udział uczniowie :

Adam Kowalczyk - klasa II d – David Herzog

Iwona Kowalczyk -klasa III a – Paula Holy

Karol Malinowski - klasa III a – Jana Frohn

Wiktoria Szlachta - klasa III a – Victoria Weintrt

Wiesław Pieniądz - klasa III a – Anna Drews

Magdalena Piątek - klasa III e – Laura Baumhoff

Wojciech Szlachta – klasa III e – Lasse Thoma

Podczas naszego spotkania otrzymaliśmy również wsparcie finansowe od „Bistro Mojego Brata” w Zawierciu, „Riva”  Pizzerii, restauracji w Zawierciu” oraz „Hotelu Zawiercie Bussines & Leisure”.

Koordynator projektu : mgr Katarzyna Pompka

Podziękowania za wspaniałą współpracę dla:

  • mgr Marcina Bergiera
  • mgr Agnieszki Mańko
Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 11:01
 

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem ,,Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Olimpiada ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) przeprowadzone będą w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Informacje dotyczące bieżącej edycji znajdują się na stronie: http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne.html

Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Informacje i zapisy u pani Małgorzaty Grzanki

 

Spotkanie z „żywą historią”

Email Drukuj PDF

W dniu 13. 09. 2017r. w Leśniowie – Żarkach nasza uczennica, Natalia Jaskólska z klasy II A miała wyjątkowe spotkanie z „żywą historią”. W tym dniu przyjechał z USA do Żarek były mieszkaniec tego miasteczka Michael Bornstein. Kiedy Natalia dowiedziała się o tym, postanowiła zrobić z nim wywiad. Ma ona rodzinę w Żarkach, która opowiadała jej o żydowskich sąsiadach. To zainspirowało ją do pogłębiania wiedzy z tej tematyki.

Michael Bornstein urodził się w żydowskiej rodzinie podczas wojny w 1940 r. i jako dziecko trafił wraz z rodziną do KL Auschwitz. Ocalał i w 1945 roku razem z babcią opuścił jako 5 letnie dziecko obóz Zagłady. Jego postać widnieje na znanych fotografiach dzieci po zajęciu obozu przez Armię Czerwoną. Po wojnie rodzina przeniosła się USA. Teraz wrócił do swoich Żarek, do swojego dzieciństwa, bardzo trudnego. Z traumą związaną z przeszłością próbuje walczyć poprzez spotkania z młodymi ludźmi i opowiadanie swojej historii. Napisał także książkę: Survivors Club (Klub Ocalonych).

Podczas krótkiej wizyty w Żarkach zgodził się udzielić wywiadu w języku angielskim Natalii.

Pan Michael Bornstein w wyczerpujący sposób odpowiedział na wszelkie zadane pytania, a materiał dzięki temu pozyskany stanowi doskonałą osnowę do dalszych działań i stwarza szerokie możliwości jego wykorzystania. Bardzo pomocną okazała się również córka pana Michaela – Debbie, która znakomicie rozwijała myśli ojca, wzbogacając treść wywiadu o osobisty komentarz. Jednocześnie dziennikarz amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC zadał Natalii serię pytań dotyczących bieżącej oceny i polskiego punktu widzenia na politykę zagraniczną USA. Materiał z tego spotkania będzie transmitowany przez stację NBC. Natalia zrobiła znakomite wrażenie na gościach, podziwiano jej elokwencję, wiedzę i znakomite opanowanie języka angielskiego.

 

Seminarium tematyczne - Dublin

Email Drukuj PDF

13  krajów wysłało swoich reprezentantów do Dublina na seminarium tematyczne. Znalazła się tu również Polska reprezentowana przez Sylwię Janosz, nauczyciela języka angielskiego z naszego liceum. Przedmiotem podejmowanych dyskusji były przede wszystkim sytuacje w szkołach i departamentach edukacji. Wszystkim debatującym przyświecały jednakowe cele - dać uczniom najlepsze możliwości rozwoju i pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżki kariery jaka obiorą.

 


Strona 2 z 4
  • szkola_przeds.png
  • szkola_w_ruchu.jpg

Herb-Ustawowy

Najlepsze licea 2017

Najlepsze licea w Polsce 2016

 


Migawki

Liczba π (czytaj: pi), ludolfina - stała matematyczna wynosząca w przybliżeniu 3,1415926 ....